Vad gör vi?

Förutom huvudtekniken amazinGRACE® erbjuder vi det hela spektret med pålitliga metoder av det andliga helandet.

Teknikerna innefattar utplåning av diagnoser, strålnings-störnings-utrensning, karmiska blockadbefrielser och blockadfrigörelse av fasen innan födseln. Till våra hör även tidsförskjutna helande impulser, omprogrammering av livets matris, terapeutiska samtal, helande meditationen och undervisning i självhjälp. Dessutom erbjuder vi behandlingar med akustiska vibrationer, klang, aurakirurgi, helande ritualer, helande med kristaller, helande i transformationsnivå och mycket mera.

Etablissemanget delas in i två huvudsegment, öppenvårdsmottagning och den stationära avdelningen. Förutom de intensiva flertimmars energibehandlingar med våra gäster som bor i huset, genomförs även öppenvård. Vi täcker hela spektret av terapier genom andlig helande vid akuta och kroniska tillstånd.

Efter att du har anlänt hos oss och genomgått ett personligt samtal erhåller du ditt individuella behandlingsschema.

Andligt helandet – hjälp till självhjälp
År 2004 upphävdes förbudet i laget att enbart utöva andligt helande. I en rättegång har Paraplyorganisationen ”Geistiges Heilen e. V. (DGH)” nått en dom av Bundesverfassungsgericht (Federala författningsdomstolen), där det fastställts, att det inte behövs tillstånd att utöva andligt helande enligt Naturläkarlagen. Andligt helande är ingen behandling i samma bemärkelse som läkarkonsten och fysioterapeutens, utan en enbart spirituell behandling. Andligt helande hjälper att aktivera de självläkande krafterna.

Vi samarbetar med naturläkare, skolmedicinare och fysioterapeuter
Om gästerna så önskar kommer fysioterapeuter och naturläkare till anläggningen för att hjälpa till med kroppsterapi och diagnosställning. Du kan erhålla speciella massagen som Rolfing, reflexzoner eller akupunktur och osteopati av terapeuter utifrån. En närliggande vårdtjänst kan stå för vården och redovisa kostnaderna mot sjukförsäkringen.

Vi driver en egen skola för andligt helande
På grund av de grandiosa erfarenheterna i vår institution känner sig både de helade som även människor på väg till tillfriskandet inspirerade att lära sig denna konst. Därför delar vi gärna med oss av vår kunskap och invigningarna.

Vi förfogar över ett omfattande bibliotek med lärorik och hjälpfull litteratur
Gästerna hittar tillbaka till det inre lugnet att läsa genom avståndet till distraherande och störande påverkan som television, telefon och datorer.

Vi tar även hand om gäster under en längre tid
Att hjälpa våra gäster att komma igen på fötter efter ett svårt ödesslag, att göra dem kroppsligt och själsligt mogna för livets uppgifter och integrera dem i sin egen social omgivning – det är detta som våra helare och terapeuter bemödar sig om inom ramen av en långtidsbehandling med fjärrhealing. Därmed har gästen en ökad chans att upprätthålla den upplevda förbättringen även efter hemkomsten. Ett intensivuppehåll i VILLA SAN ESPRIT leder en människa till en permanent högre svängning, som tillåter de självläkande krafterna att utvecklas till fullo.

På grund av eftervården genom fjärrhealing håller vi dessa svängningar på hög nivå för att bevara det vunna tillståndet tills hela systemet av kropp, anda och själ har förankrat sig i det nya tillståndet. För att undvika negativa inflytande av omvärlden, som exempelvis elektrosmog, rengör vi även lägenheter och arbetsplatser på ett energetiskt sätt. För detta använder vi en process som vi kallar för Clearise®.

Begreppet sätts ihop av de engelska orden clear (rengöra) och rise (höja). Vi rengör först den direkta omgivningen från negativa frekvenser och höjer sedan svängningsnivån till ett hälsosamt läge, anpassad efter kroppslig, andlig och själslig befinnandet. Verkan av detta tillvägagångssätt är permanent och har även en synbar positiv inverkan på kranvattnets kvalitet.

Samarbetet med skolmedicinen är självklart för oss
Vi uppmanar våra gäster inte att läkemedel eller terapier som anordnats av en läkare avsätta eller avbryta.

Vi är öppna för Nya Helningssätt och Helare
Alla seriösa metoder, som har visat sig tillförlitliga, kan genomföras hos oss.

Vi erbjuder dig att deltaga vid aktiviteter i vårt hus
Hälsotränare, spirituella lärare och gästhelare arrangerar kvällar med diverse innehåll, exempelvis helande meditation, yoga, Pilates eller också samtalsmöten och föreläsningar. Som gäst är du hjärtligt välkommen att delta i dessa aktiviteter. 

Vi äger en högklassig rådgivningstjänst av andliga helare
För att vårda våra gäster på kvalitativt högsta nivå, samarbetar vi nära med interna rådgivare och med helare, som delvis befinner sig i utlandet eller på resor och som efter behov kan medverka genom fjärrhealing. Därmed erhåller varje gäst sin specialanpassade andliga healing. 

Vi härbärgar och vårdar även gäster ifrån utlandet
De flesta medarbetarna av teamet talar flera språk, däribland: tyska, engelska, franska, ungerska, portugisiska, albanska och ukrainska. På webbsidorna www.san-esprit.de och www.amazingrace.de finns information även på engelska, franska och portugisiska.

 

villa1
lay-links
logo

Central:
089 23 51 20 79

www.villa-san-esprit.de
clinic san esprit