bild-philosophie

Vår filosofi

Det finns ingen garanti för botande, inte heller inom skolmedicinens terapikoncept. Visserligen kan andligt helande bidra till framgång när det gäller att lindra svåra sjukdomar eller låta den stagnera tack vare mental styrka och Guds nåd. 

Att återfå en harmoni mellan kropp, anda och själ och att mobilisera de egna helande krafterna med hjälp av andeligt helande, är vårt mål. Då är kvalitetssäkring/kontroll såsom samarbete med skolmedicinaren viktiga beståndsdelar i vår filosofi.

I vårt hus försöker vi att säkerställa optimal vård för varje enskild gäst genom inter- och multidisciplinär kooperation mellan specialister inom olika områden av andligt helande.

Dessa krav fungerar som en ledande tanke i den vardagliga verksamheten i VILLA SAN ESPRIT®. Institutionens ledning, som samarbetar med laganda, ställs dag för dag inför denna utmaning och ansvar. Vi åtgärdar varje möjlighet för helandet – även om den verkar vara än så liten. 

I VILLA SAN ESPRIT® lämnar vi skolmedicinens bana och kompletterar denna med andans helande krafter.

Våra tjänster:
Vi erbjuder i team och ett multidisciplinärt nätverk av specialister inom andligt helande ett kompletterande koncept till skolmedicinen i varje stadium.

Vår filosofi:
Genom ansvarsfullt teamarbete säkerställs den optimala, individuellt anpassade behandlingen av varje gäst.

Vårt mål:
Att ständigt förbättra helhetsbehandlingen av gästen med andligt helande genom kooperation mellan skol- och alternativmedicinare.

Vår grundsats:
Att återförena kropp, anda och själ är grunden för det andliga helandet och att mobilisera tillfrisknande krafter.

Vårt resultat:
Våra gäster trivs och känner sig befriade hos oss, de profiterar likaväl av det av husets underbara läge som av den inriktade uppmärksamheten genom det andliga helandet.

 

villa1
lay-links
logo

Central:
089 23 51 20 79

www.villa-san-esprit.de
clinic san esprit