bild-heilen

Andligt Helande på högsta Nivå

  • Baserad på mångfaldig erfarenhet och egen utbildning av våra helare och deras växande förmåga och kunskaper, så väl som ett nära samarbete med vår rådgivningstjänst både i in- och utlandet, med psykoterapeuter och naturläkare, är det möjligt för oss att erbjuda energirik medicin i toppklass på internationell nivå. Resultaten av våra högt begåvande helare får ansenligt godkännande. Helare från VILLA SAN ESPRIT® genomför kontinuerlig vidareutbildning och ökar därmed sin läkekraft. Teamet sammanträder regelbundet, där varje gästs hälsotillstånd diskuteras med hela expertteamet. Alla medarbetarna har lämnat en frivillig tystnadsplikt.
  • De senaste rönen inom energimedicin kan bli förverkligade i vår anläggning så att de så fort som möjligt kommer tillgodo för den som söker hjälp. På så sätt kan våra patienter/gäster utan fördröjning få den optimala användningen av andligt helande.
  • Våra åtgärder är alltid utformade efter varje individs behov. Vi betraktar människan som helhet och begränsar oss inte till en ”sjukdom”. Psykologisk omsorg, meditation, terapeutisk dans, shamansk hälsosång, livsrådgivning och spirituell lärdom kompletterar den egna ansträngningen och främjar viljan att återuppnå hälsan och den omedvetna tillfrisknande kraften.
  • Anläggningen och parkområdet har under de senaste åren blivit fritt från negativ energi och fyllt av positiv energi, för att skapa en optimal atmosfär för våra gäster. Således upplever du här en ovanlig, avslappnande miljö. Vid en promenad kan du se det vackra berglandskapet, och den personliga inredningen av rummen i huset låter dig glömma att du befinner dig på ett vårdhem.
  • Äkta kärleksfull uppmärksamhet av våra medarbetare i varje steg av tillfrisknandet, ett maximalt utbud av stärkande energi för gästen – detta är grundprincipen i VILLA SAN ESPRIT® - Tysklands första institutionella inrättning för stationära vistelser, utformad för rent andligt tillfrisknande.
  •  

 

villa1
lay-links
logo

Central:
089 23 51 20 79

www.villa-san-esprit.de
clinic san esprit